KČT Semily

IMG.jpg

Z historie Klubu českých turistů v Semilech

K založení semilského odboru Klubu českých turistů došlo z podnětu Okrašlovacího spolku 8. února 1909. Prvním předsedou byl zvolen okresní hejtman Antonín Bohm. Od prvních chvil své existence stál spolek před náročným úkolem vybudovat Riegrovu turistickou stezku , která byla otevřena 10. října 1909. Jako druhá akce, bylo vybudování Palackého stezky ze Spálova do Tanvaldu, která byla předána veřejnosti 9. listopadu 1913. Klub převzal do své péče vyhlídku na Krkavčí skále. Po první světové válce se činnost odboru postupně obnovovala v nové republice jako Klub československých turistů. V roce 1923 byl zvolen předsedou vrchní finanční rada Vilém Petržílka. V této době bylo po dlouhých dohadech rozhodnuto postavit na vrcholu Kozákova turistickou chatu. Záležitost Kozákova vyplňovala značnou část programu každé schůze semilského odboru. V roce 1925 odbor vybudoval a zpřístupnil nad městem Masarykovu vyhlídku, na Riegrově stezce zřídil studánku Antala Staška. O rok později otevřel vyhlídku na Myší skále, kterou získal i spřilehlými lesy do vlastníctví. 29. srpna 1926 byl položen základní kámen ke stavbě chaty na Kozákově. Slavnostní otevření se kovalo 24. června 1928. Odbor na své náklady vybudoval silnici od posledního obytného stavení až na Kozákov. Na svých pozemcích na Kozákově vysázel tisíc sazenic krkonošské kleče, desítky smrků a javarů. Plovárna KČsT na ostrově v Semilech byla slavnostně otevřena 18. srpna 1929. V nově postavené Crhově chatě byla zřízena stanice KČsT. Nezanedbatelný příjem pro spolkovou pokladnu znamenala noclehárna KČsT v sokolovně. Pro velký zájem byla otevřena i druhá nocléhárna v hotelu Okresní dům v Semilech. V roce 1931 byl ustaven dorostenecký odbor KČsT, v roce 1933 Klub fotoamaterů a od poloviny třicátých let se začala v odboru intenzivně pěstovat lyžařská turistika. Odbor pořádal vlastní závody později župní i svazové.

Po skončení války semilští turisté s novými nadějemi obnovovali svou činnost. Po únorových událostech 1948 došlo k začlenění odboru pod Sokol bez souhlasu členů i turistické organizace. Majetek klubu byl zabaven , předán družstvu Vzlet a později dalším organizacím. Opatření vyvolalo u většiny členů rozladění a ztrátu zájmu. V dalších letech mohl fungovat pouze jako oddíl pod tělovýchovnou jednotou. Ke zlepšení podmínek pro práci v turistice došlo až po založení ČSTV 1957. Značný zájem vzbudila akce "100 jarních kilometrů" bylo obnoveno značení , úpravy stezek, byly organizovány zájezdy a výlety. Členové se úspěšně zapojili do plnění odznaků "Turista ČSSR", orientačních závodů a zápočtových cest. Byla zahájená oddílová soutěž o ujíti milionů kroků, začaly se organizovat pochody "Novoroční výstup na Kozákov, Po stopách květnového povstání, Račí stezkou, Zimní Českým rájem , Silvetrovská jízda" a pod.

V roce 1990 se turistický oddíl připojil k staronové organizaci KČT. V roce 1992 odbor obnovil pamětní desku na Masarykově vyhlídce. K plnému osamostatnění odboru došlo 11. října 1994, kdy byl klub zaregistrován jako samostatný právní subjekt MV ČR. V roce 1995 přešel odbor z Oblasti Krkonoše a Podkrkonoší do oblasti Český ráj a Pojizeří. Od roku 1993 vedl odbor složitá jednání o navrácení majetku na Kozákově. V roce 1996, na základě rozhodnutí vlády ČR, mohl konečně odbor KČT Semily odkoupit chatu za 1,2 mil Kč zpět do svého majetku. Pozemky dostal zpět až v roce 1998. Nezbytné opravy si vyžádaly částku přes 600 tis. Kč a čistírna odpadních vod přesáhla 3,5 mil Kč. V roce 1994 byla zpřístupněna nová výhlídková věž na Kozákově. Zájem o dálkové pochody v devadesátých letech značně ochabl. V současnosti KČT, Odbor Semily pořádá různé akce pro veřejnost - Novoroční výstup na Kozákov, Setkání na Kozákově, Pohádkový les soutěží a her, Festival her na Kozákově, dálkový pochod Račí stezkou, Drakiáda a několik oddílových akcí. Další hlavní náplní odboru je zajištění provozu Riegrovy chaty na Kozákově a rozhledny, dále udržba turistického značení, Masarykovy vyhlídky, částečně i Riegrovy stezky a propagaci turistiky na Semilsku.

Podrobně o historii odboru KČT Semily a historii Krkavčí skály, Riegrovy stezky, Palackého stezky, Masarykovy vyhlídky, Kamenického stezky a Riegrovy turistické chatě na Kozákově se můžete dočíst v knížce "PRÚVODCE HISTORIÍ TURISTIKY NA SEMILSKU" od Václava Votočka, která vyšla v červnu 1998 (titulní foto stránky).


Novinky

 • 6.10.2020 | 10:56

  OHLÉDNUTÍ ZA DRAKIÁDOU 2020

  V sobotu 3. října 2020 jsme uspořádali na Kozákově naši tradiční Drakiádu. Bylo krásné, slunečné a zároveň i větrné počasí, které nabízelo ideální podmínky k létání draků. A doma vyrobení i zakoupení draci se opravdu činili a létali nejen daleko,…

  Více informací >>

 •   Druhou srpnovou sobotu jsme uspořádali již 37. ročník dálkového pochodu pro malé i velké Račí stezkou 2020. Vzhledem ke známým problémům s vývojem epidemiologické situace jsme byli velmi zvědavi, jak se tato skutečnost projeví při prezentaci účastníků.  Počasí nám…

  Více informací >>

 • 23.06.2020 | 15:20

  TUIRSTICKÝ ZÁZNAMNÍK

  Vážení turisté!Předkládáme Vám Turistický záznamník KČT Semily s členěním dle jednotlivých kategorií cílů. Záznamník si na našich stránkách můžete stáhnout a používat jej při Vašich výletech do přírody. Přejeme Vám příjemné cestování za poznáním Váš Klub českých turistů Semily  …

  Více informací >>

 • Máme pro všechny prima zprávu!Od 12. května 2020 je zpřístupněna rozhledna na Kozákově! Otevírací doba pro veřejnost:Úterý - pátek  10 - 16 hodin, sobota a neděle 9 - 17 hodin. Příjďte pobejt, těšíme se na Vás Klub českých turistů Semily…

  Více informací >>

Zobrazit všechny novinky >>